هیولای همراه شما

هیولای همراه شما
«چهار ماه پیش با سپیده پای سفره عقد نشستم، یکی دو ماهی می شد که با هم اختلاف داشتیم، او مدام سرش توی گوشی موبایلش بود. هر وقت سراغ او می رفتم می دیدم در لاین یا تلگرام، یا اینستاگرام است و انگار با افراد مختلفی چت می کرد، بارها به او تذکر دادم… تصمیم به کشتن او گرفتم. به سراغ آجری که در خانه داشتم رفتم…» این اعتراف یک تازه داماد 22 ساله است که روز 27 تیرماه جاری تازه عروس 16 ساله خود را در خواب کشت و خود را به پلیس معرفی کرد.
5 ساله بودم که پدرم برای قرار گرفتن علوم هوانوردی به امریکا رفت. آن …

هیولای همراه شما

«چهار ماه پیش با سپیده پای سفره عقد نشستم، یکی دو ماهی می شد که با هم اختلاف داشتیم، او مدام سرش توی گوشی موبایلش بود. هر وقت سراغ او می رفتم می دیدم در لاین یا تلگرام، یا اینستاگرام است و انگار با افراد مختلفی چت می کرد، بارها به او تذکر دادم… تصمیم به کشتن او گرفتم. به سراغ آجری که در خانه داشتم رفتم…» این اعتراف یک تازه داماد 22 ساله است که روز 27 تیرماه جاری تازه عروس 16 ساله خود را در خواب کشت و خود را به پلیس معرفی کرد.
5 ساله بودم که پدرم برای قرار گرفتن علوم هوانوردی به امریکا رفت. آن …
هیولای همراه شما

ورزش و زندگی