هک تلگرام تایید نشد

هک تلگرام تایید نشد
دبیر شورایعالی فضای مجازی هک کاربران تلگرام را تأیید نکرد و گفت: براساس طرحی که در دستور کار داریم به زودی سرور شبکه های اجتماعی خارجی به داخل منتقل می شود.
ابوالحسن فیروز آبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در خصوص هک تلگرام، صیانت از حریم خصوصی و ساماندهی شبکه های اجتماعی به سوالات پاسخ داد.
گفتگوی مهر با دبیر شورایعالی فضای مجازی به شرح زیر است؛
*با توجه به اینکه آخرین مصوبات شورای فضای مجازی ساماندهی شبکه های اجتماعی و صیانت از حریم خصوصی بود و رئیس جمهور هم دستور تدوین …

هک تلگرام تایید نشد

دبیر شورایعالی فضای مجازی هک کاربران تلگرام را تأیید نکرد و گفت: براساس طرحی که در دستور کار داریم به زودی سرور شبکه های اجتماعی خارجی به داخل منتقل می شود.
ابوالحسن فیروز آبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در خصوص هک تلگرام، صیانت از حریم خصوصی و ساماندهی شبکه های اجتماعی به سوالات پاسخ داد.
گفتگوی مهر با دبیر شورایعالی فضای مجازی به شرح زیر است؛
*با توجه به اینکه آخرین مصوبات شورای فضای مجازی ساماندهی شبکه های اجتماعی و صیانت از حریم خصوصی بود و رئیس جمهور هم دستور تدوین …
هک تلگرام تایید نشد

دانلود ها پلاس