هکرها تلگرام را هک کردند/ شماره تلفن 15 میلیون کاربر ایرانی لو رفت

هکرها تلگرام را هک کردند/ شماره تلفن 15 میلیون کاربر ایرانی لو رفت
بر اثر این حمله که به گفته ی رویترز امسال رخ داده و تاکنون گزارش داده نشده، تلفن های تماس فعالان، روزنامه نگاران و افراد دیگر در جایگاه های حساس در ایران بدست هکرها افتاده است.

هکرها تلگرام را هک کردند/ شماره تلفن 15 میلیون کاربر ایرانی لو رفت

بر اثر این حمله که به گفته ی رویترز امسال رخ داده و تاکنون گزارش داده نشده، تلفن های تماس فعالان، روزنامه نگاران و افراد دیگر در جایگاه های حساس در ایران بدست هکرها افتاده است.
هکرها تلگرام را هک کردند/ شماره تلفن 15 میلیون کاربر ایرانی لو رفت

بازی