هشدار ستاد مبارزه باقاچاق کالا مازندران به خرید طلای غیر استاندارد در فضای مجازی

هشدار ستاد مبارزه باقاچاق کالا مازندران به خرید طلای غیر استاندارد در فضای مجازی
مازن انلاین- علی پیر فلک افزود: برخی از سودجویان از طریق تلگرام طلای مورد نظر مشتری را معرفی و پس از قول و قرار فقط همان قطعه از طلای خارجی غیر استاندارد را عرضه می کنند. وی اضافه کرد: در سه ماهه امسال 400گرم طلای خارجی غیر استاندارد در استان مازندران کشف و ضبط شده است. دبیر کمیسیون قاچاق کالا و ارز مازندران از شهروندان خواست مراقب خرید و فروش طلای خارجی در فضای مجازی باشند. **ضرورت نظارت بیشتر بر شبکه توزیع سوخت، آرد و چوب در مازندران پیر فلک سوخت ،آرد و چوب را از کالاهای یارانه ای دولتی برشمرد و گفت …

هشدار ستاد مبارزه باقاچاق کالا مازندران به خرید طلای غیر استاندارد در فضای مجازی

مازن انلاین- علی پیر فلک افزود: برخی از سودجویان از طریق تلگرام طلای مورد نظر مشتری را معرفی و پس از قول و قرار فقط همان قطعه از طلای خارجی غیر استاندارد را عرضه می کنند. وی اضافه کرد: در سه ماهه امسال 400گرم طلای خارجی غیر استاندارد در استان مازندران کشف و ضبط شده است. دبیر کمیسیون قاچاق کالا و ارز مازندران از شهروندان خواست مراقب خرید و فروش طلای خارجی در فضای مجازی باشند. **ضرورت نظارت بیشتر بر شبکه توزیع سوخت، آرد و چوب در مازندران پیر فلک سوخت ،آرد و چوب را از کالاهای یارانه ای دولتی برشمرد و گفت …
هشدار ستاد مبارزه باقاچاق کالا مازندران به خرید طلای غیر استاندارد در فضای مجازی

سپهر نیوز