هدف کارگردان لانتوری از این فعالیت ها چیست؟

هدف کارگردان لانتوری از این فعالیت ها چیست؟
سینما مثبت: در سال های اخیر بهره گیری از فضای مجازی و نرم افزارهای موبایلی برای تبلیغات فضای تازه ای را پیش پای عرضه کنندگان محصولات مختلف باز کرده است. سینماگران نیز تلاش کرده اند با بهره گیری از ابزارهایی همچون: اینستاگرام، تلگرام، فیس بوک و… مخاطبان را جذب آثار خود کنند اما عملکرد برخی سینماگران حاکی است با چنین فضایی آشنایی چندانی ندارند و در انتخاب های خود به بیراهه می روند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی خبری ـ تحلیلی سینما مثبت ، «رضا درمیشان» یکی از کارگردان های جوان سینمای ایرا …

هدف کارگردان لانتوری از این فعالیت ها چیست؟

سینما مثبت: در سال های اخیر بهره گیری از فضای مجازی و نرم افزارهای موبایلی برای تبلیغات فضای تازه ای را پیش پای عرضه کنندگان محصولات مختلف باز کرده است. سینماگران نیز تلاش کرده اند با بهره گیری از ابزارهایی همچون: اینستاگرام، تلگرام، فیس بوک و… مخاطبان را جذب آثار خود کنند اما عملکرد برخی سینماگران حاکی است با چنین فضایی آشنایی چندانی ندارند و در انتخاب های خود به بیراهه می روند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی خبری ـ تحلیلی سینما مثبت ، «رضا درمیشان» یکی از کارگردان های جوان سینمای ایرا …
هدف کارگردان لانتوری از این فعالیت ها چیست؟

مرکز فیلم