هاجری: بازیکنانم به حساب هکر تلگرامم پول ریخته اند!

هاجری: بازیکنانم به حساب هکر تلگرامم پول ریخته اند!
به گزارش ورزش 11، رضا مهاجری در گفت وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، درباره هک شدن صفحه تلگرامش ساعاتی قبل از بازی پدیده و سایپا گفت: در حال سوار شدن به اتوبوس بودیم و می خواستیم به استادیوم برویم که یکی از دوستانم با من تماس گرفت و درخواست شماره کارت کرد. وقتی از او دلیل این کار را پرسیدم او به من گفت که مگر خودت در تلگرام درخواست کمک مالی نکرده بودی؟! من گفتم نه این کار را نکردم و این مساله باعث شد تا تماس های زیادی با من گرفته شود و همه درخواست شماره کارت می کردند. فهمیدم که تلگرامم هک شده و از …

هاجری: بازیکنانم به حساب هکر تلگرامم پول ریخته اند!

به گزارش ورزش 11، رضا مهاجری در گفت وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، درباره هک شدن صفحه تلگرامش ساعاتی قبل از بازی پدیده و سایپا گفت: در حال سوار شدن به اتوبوس بودیم و می خواستیم به استادیوم برویم که یکی از دوستانم با من تماس گرفت و درخواست شماره کارت کرد. وقتی از او دلیل این کار را پرسیدم او به من گفت که مگر خودت در تلگرام درخواست کمک مالی نکرده بودی؟! من گفتم نه این کار را نکردم و این مساله باعث شد تا تماس های زیادی با من گرفته شود و همه درخواست شماره کارت می کردند. فهمیدم که تلگرامم هک شده و از …
هاجری: بازیکنانم به حساب هکر تلگرامم پول ریخته اند!

پرشین موزیک