نیمی از ایرانیها عضو شبکه های اجتماعی نیستند/ سهم ۶۲درصدی متاهلها

نیمی از ایرانیها عضو شبکه های اجتماعی نیستند/ سهم ۶۲درصدی متاهلها
به گزارش پایگاه خبری علت، نتایج نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، وابسته به جهاد دانشگاهی، در مورد وضعیت استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در ایران در کانال رسمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی تلگرام منتشر شده است. مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، این نظرسنجی را در ۳۱ استان کشور و با نمونه …

نیمی از ایرانیها عضو شبکه های اجتماعی نیستند/ سهم ۶۲درصدی متاهلها

به گزارش پایگاه خبری علت، نتایج نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، وابسته به جهاد دانشگاهی، در مورد وضعیت استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در ایران در کانال رسمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی تلگرام منتشر شده است. مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، این نظرسنجی را در ۳۱ استان کشور و با نمونه …
نیمی از ایرانیها عضو شبکه های اجتماعی نیستند/ سهم ۶۲درصدی متاهلها

بازی