نفوذ به تلگرام به بهانه مقابله با داعش

نفوذ به تلگرام به بهانه مقابله با داعش
یک شرکت امنیت سایبری اسرائیلی، مدعی شده که کانال تلگرامی داعش را هک کرده و به قصد این گروه برای حمله به چند پایگاه آمریکایی، پی برده است.

نفوذ به تلگرام به بهانه مقابله با داعش

یک شرکت امنیت سایبری اسرائیلی، مدعی شده که کانال تلگرامی داعش را هک کرده و به قصد این گروه برای حمله به چند پایگاه آمریکایی، پی برده است.
نفوذ به تلگرام به بهانه مقابله با داعش

مدلینگ