نتایج جالب تحقیقی درباره کارکرد تلگرام در ایران: مردم را دوستدار خانواده و شادتر می کند

نتایج جالب تحقیقی درباره کارکرد تلگرام در ایران: مردم را دوستدار خانواده و شادتر می کند
شهروند نوشت: ٨ ماه پیش مطالعه ای درباره نگاه مردم به شبکه های اجتماعی از سوی موسسه ایسپا انجام شد که مرور نتایج آن بسیار جالب است. این مطالعه به صورت نظرسنجی و از میان ٤٤٠٠ نفر از شهروندان ایرانی بالای ١٨ سال در مناطق شهری و روستایی ١١ استان کشور ازجمله تهران انجام شده است.

نتایج جالب تحقیقی درباره کارکرد تلگرام در ایران: مردم را دوستدار خانواده و شادتر می کند

شهروند نوشت: ٨ ماه پیش مطالعه ای درباره نگاه مردم به شبکه های اجتماعی از سوی موسسه ایسپا انجام شد که مرور نتایج آن بسیار جالب است. این مطالعه به صورت نظرسنجی و از میان ٤٤٠٠ نفر از شهروندان ایرانی بالای ١٨ سال در مناطق شهری و روستایی ١١ استان کشور ازجمله تهران انجام شده است.
نتایج جالب تحقیقی درباره کارکرد تلگرام در ایران: مردم را دوستدار خانواده و شادتر می کند

خرید بک لینک رنک 8

فستیوال فیلم