نامه مدیرعامل آپارات به مدیرعامل تلگرام

نامه مدیرعامل آپارات به مدیرعامل تلگرام
محمدجواد شکوری مقدم مدیرعامل آپارات نامه ای را که آن را «چند کلمه شوخی و جدی با مدیر تلگرام» نامیده خطاب به پاول دورف منتشر کرده است. مدیرعامل آپارات در این نامه که روی وبلاگش منتشر شده محدودیت ها و مشکلاتی که این روزها به عنوان یک شبکه اجتماعی داخلی با آ ن درگیر است را دستمایه مقایسه با شبکه اجتماعی خارجی قرار داده که چون خارج از ایران قرار دارد با هیچ کدام از این مشکلات مواجه نیست. این نامه را در ادامه می خوانید :

نامه مدیرعامل آپارات به مدیرعامل تلگرام

محمدجواد شکوری مقدم مدیرعامل آپارات نامه ای را که آن را «چند کلمه شوخی و جدی با مدیر تلگرام» نامیده خطاب به پاول دورف منتشر کرده است. مدیرعامل آپارات در این نامه که روی وبلاگش منتشر شده محدودیت ها و مشکلاتی که این روزها به عنوان یک شبکه اجتماعی داخلی با آ ن درگیر است را دستمایه مقایسه با شبکه اجتماعی خارجی قرار داده که چون خارج از ایران قرار دارد با هیچ کدام از این مشکلات مواجه نیست. این نامه را در ادامه می خوانید :
نامه مدیرعامل آپارات به مدیرعامل تلگرام

مرکز فیلم