نامه سرگشاده یک جوان دانشجو به اصلاح طلبان

یک روز گوشی خود را خاموش کرده، تلگرام و کمپینتان را ببندید و در مناطق پایین شهر قدمی بزنید آن وقت متوجه خواهید شد که مردم مشکلات رفاهی و اقتصادی فراوانی دارند.

اتومبیل

خبرگذاری اصفحان