میزان مصرف آب ما شده 5000 تومان، اما با جزئیات شده 15000 تومان!

سلام
میزان مصرف آب ما شده 5000 تومان، اما با جزئیات شده 15000 تومان!
من تصویر قبض آب را با موبایل به گروه تلگرام روزنه (09152326997)می فرستم تا مستند باشه.
شما هم همین کار رو بکنید تا با مقایسه قبض ها متوجه فرمول تعرفه بشیم.
امیدوارم این پست باعث بشه اداره آب جوابی مناسب به تعرفه های آب همشهری هامون بده . 

خبرگزاری پیام روزنه – چهارشنبه 21 بهمن 1394 – پیام ها و پیامک های شما به روزنه 30009900097190 , اتاق فکر نیشابور – تعداد بازدید: 3
« در مراسم جشن ستارگان،از دانش آموزان ممتاز درسی …

مرکز فیلم

دانلود آهنگ آذری