مهاجرت جوانان برای یافتن شغل؛ تشنگی در کنار اروند رود

مهاجرت جوانان برای یافتن شغل؛ تشنگی در کنار اروند رود
شهر بندری اروندکنار در ۵۲ کیلومتری جنوب آبادان در میان دو رودخانه بهنشیر و اروند با ۱۴ نهر پر از آب اروند رود قرار دارد که مردم این شهر با گذشت چندین سال از پایان جنگ تحمیلی هنوز از مشکلات متعددی از جمله بی آبی رنج می برند.
عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)

مهاجرت جوانان برای یافتن شغل؛ تشنگی در کنار اروند رود

شهر بندری اروندکنار در ۵۲ کیلومتری جنوب آبادان در میان دو رودخانه بهنشیر و اروند با ۱۴ نهر پر از آب اروند رود قرار دارد که مردم این شهر با گذشت چندین سال از پایان جنگ تحمیلی هنوز از مشکلات متعددی از جمله بی آبی رنج می برند.
عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)
مهاجرت جوانان برای یافتن شغل؛ تشنگی در کنار اروند رود

نفت آموزش پرورش دولتی