مصوبه ای برای محدودیت تبلیغات نامعقول شبکه های اجتماعی خارجی در رسانه ها

تبلیغات گسترده پیرامون شبکه پیام رسان تلگرام در رسانه ملی، مطبوعات و خبرگزاری ها موجب شده تا مصوباتی جداگانه برای برخورد با این رویه از سوی یکی از نهادهای تصمیم گیر، ابلاغ شود.

عکس های جدید

خبرگذاری خوزستان