مسدود کردن پیام ها و دعوت های تبلیغاتی تلگرام

در تلگرام قابلیتی کاربردی وجود دارد که اگر از پیام های تبلیغاتی و گروه هایی که بی اجازه اقدام به Invite کردن شما می کنند خسته شده اید می توانید دسترسی آن ها را برای این امر مسدود کنید.

موسیقی روز

مدلینگ