مسدود کردن مزاحمان تلفنی در واتس اپ

مسدود کردن مزاحمان تلفنی در واتس اپ
همان طور که می دانید اپلیکیشن واتس اپ علاوه بر تماس تلفنی، از قابلیت پیام رسانی نیز پشتیبانی کرده و به شما این امکان را می دهد با دوستان و آشنایان خود مکاتبه کنید.
این روزها علاوه بر اپلیکیشن تلگرام، اپلیکیشن واتس اپ نیز به دلیل پشتیبانی از قابلیت برقراری تماس تلفنی، یکی از محبوب ترین اپلیکیشن ها در میان کاربران ایرانی به شمار می رود.

همان طور که می دانید این اپلیکیشن علاوه بر تماس تلفنی، از قابلیت پیام رسانی نیز پشتیبانی کرده و به شما این امکان را می دهد با دوستان و آشنایان خود مکاتبه کنید. …

مسدود کردن مزاحمان تلفنی در واتس اپ

همان طور که می دانید اپلیکیشن واتس اپ علاوه بر تماس تلفنی، از قابلیت پیام رسانی نیز پشتیبانی کرده و به شما این امکان را می دهد با دوستان و آشنایان خود مکاتبه کنید.
این روزها علاوه بر اپلیکیشن تلگرام، اپلیکیشن واتس اپ نیز به دلیل پشتیبانی از قابلیت برقراری تماس تلفنی، یکی از محبوب ترین اپلیکیشن ها در میان کاربران ایرانی به شمار می رود.

همان طور که می دانید این اپلیکیشن علاوه بر تماس تلفنی، از قابلیت پیام رسانی نیز پشتیبانی کرده و به شما این امکان را می دهد با دوستان و آشنایان خود مکاتبه کنید. …
مسدود کردن مزاحمان تلفنی در واتس اپ

مرجع سلامتی