مزاحم تلگرامی پیرمرد 86 ساله بود!

مرد سالخورده ای که در شبکه اجتماعی تلگرام برای نوه اش ایجاد مزاحمت می کرد، بازداشت شد.
به گزارش جوان، چند روز قبل اعضای خانواده ای به مأموران پلیس فتا در شهرستان سمنان گزارش دادند که فردی در شبکه تلگرام برای فرزندشان ایجاد مزاحمت می کند. بعد از آن بود که مأموران پلیس فتا دست به تحقیق زده و موفق شدند فرد مزاحم را که پیرمردی 86 ساله بود، شناسایی و بازداشت کنند.
در بررسی های بیشتر مشخص شد که متهم پدر بزرگ شاکی است. او گفت از مدتی قبل با نوه ام اختلاف پیدا کردم و تصمیم گرفتم با این شیوه از او انتقام …

خرم خبر

عرفان دینی