مزاحم تلگرامی پدربزرگ 86 ساله برای نوه اش

پدربزرگ 86 ساله ای که با هویت ناشناس در شبکه اجتماعی تلگرام برای نوه جوان خود ایجاد مزاحمت می کرد، شناسایی و دستگیر شد.

اخبر جهان

تکست آهنگ