مزاحم تلگرامی در بیرجند دستگیر شد

مزاحم تلگرامی در بیرجند دستگیر شد
بیرجند- فردی که در شبکه اجتماعی تلگرام با ارسال پیام های غیر اخلاقی برای شهروند بیرجندی ایجاد مزاحمت کرده بود توسط پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات خراسان جنوبی دستگیر شد.

مزاحم تلگرامی در بیرجند دستگیر شد

بیرجند- فردی که در شبکه اجتماعی تلگرام با ارسال پیام های غیر اخلاقی برای شهروند بیرجندی ایجاد مزاحمت کرده بود توسط پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات خراسان جنوبی دستگیر شد.
مزاحم تلگرامی در بیرجند دستگیر شد

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 7

گوشی موبایل