مرد 45 ساله اهوازی در خیابان خود را آتش زد

مرد 45 ساله اهوازی در خیابان خود را آتش زد
رکنا: مرد اهوازی درخیابان اقدام به خودسوزی کرد.
به گزارش خبرنگاران از اهواز مسئول شورای عالی محلی ملاشیه اظهار کرد: ل. س که دارای پنج فرزند است صبح در خیابان 9 ملاشیه اقدام به خودسوزی کرد .
قاسم غزاوی افزود: این فرد کارش فروش آب تصفیه بود اخیرا به بیماری اعصاب و روان مبتلا شده بود.
وی گفت: علت دقیق خودکشی این فرد معلوم نیست اما ممکن است به دلیل فقر و بیماری اعصاب اقدام به این کار کرده باشد.
شایان ذکر است :ملاشیه در حاشیه جنوب غربی اهواز واقع شده است. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
برا …

مرد 45 ساله اهوازی در خیابان خود را آتش زد

رکنا: مرد اهوازی درخیابان اقدام به خودسوزی کرد.
به گزارش خبرنگاران از اهواز مسئول شورای عالی محلی ملاشیه اظهار کرد: ل. س که دارای پنج فرزند است صبح در خیابان 9 ملاشیه اقدام به خودسوزی کرد .
قاسم غزاوی افزود: این فرد کارش فروش آب تصفیه بود اخیرا به بیماری اعصاب و روان مبتلا شده بود.
وی گفت: علت دقیق خودکشی این فرد معلوم نیست اما ممکن است به دلیل فقر و بیماری اعصاب اقدام به این کار کرده باشد.
شایان ذکر است :ملاشیه در حاشیه جنوب غربی اهواز واقع شده است. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
برا …
مرد 45 ساله اهوازی در خیابان خود را آتش زد