مردِ زن نما وکلاهبرداری600 میلیونی در تلگرام

مردِ زن نما وکلاهبرداری600 میلیونی در تلگرام
رئیس پلیس فتا کرمان گفت: مردی که در فضای مجازی خود را به عنوان یک خانم معرفی و مبلغ 600 میلیون ریال با وعده ازدواج از یک شهروند کلاهبرداری کرده بود، شناسایی شد.

مردِ زن نما وکلاهبرداری600 میلیونی در تلگرام

رئیس پلیس فتا کرمان گفت: مردی که در فضای مجازی خود را به عنوان یک خانم معرفی و مبلغ 600 میلیون ریال با وعده ازدواج از یک شهروند کلاهبرداری کرده بود، شناسایی شد.
مردِ زن نما وکلاهبرداری600 میلیونی در تلگرام

اس ام اس جدید