مدیر تلگرام: قصد انتقال سرورها به ایران را نداریم

مدیر تلگرام: قصد انتقال سرورها به ایران را نداریم
مدیر تلگرام گفته است هیچ قصدی برای انتقال سرورهای این شرکت به داخل ایران را ندارد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پاول دورف، مدیر تلگرام، در پاسخ به یکی از کاربران که از وی در مورد انتقال سرورهای این شرکت به داخل ایران پرسیده بود این پاسخ را داده است: نمی دانم این اخبار از کجا منتشر می شود.
مدیر تلگرام
وی همچنین در پاسخ به کاربر دیگری که در مورد میزبانی سرورهای تلگرام در ایران توسط شرکت افرانت پرسیده بود گفت: حتی نمی دانیم افرانت چیست.
یادآوری می شود صبح امروز همزمان با افتتاح دیتاسنتر ابری افرانت، …

مدیر تلگرام: قصد انتقال سرورها به ایران را نداریم

مدیر تلگرام گفته است هیچ قصدی برای انتقال سرورهای این شرکت به داخل ایران را ندارد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پاول دورف، مدیر تلگرام، در پاسخ به یکی از کاربران که از وی در مورد انتقال سرورهای این شرکت به داخل ایران پرسیده بود این پاسخ را داده است: نمی دانم این اخبار از کجا منتشر می شود.
مدیر تلگرام
وی همچنین در پاسخ به کاربر دیگری که در مورد میزبانی سرورهای تلگرام در ایران توسط شرکت افرانت پرسیده بود گفت: حتی نمی دانیم افرانت چیست.
یادآوری می شود صبح امروز همزمان با افتتاح دیتاسنتر ابری افرانت، …
مدیر تلگرام: قصد انتقال سرورها به ایران را نداریم

ساخت بنر