مدیر تلگرام ادعای انتقال سرورهایش به ایران را رد کرد+عکس

مدیر تلگرام ادعای انتقال سرورهایش به ایران را رد کرد+عکس
پاول دوروف با ابراز تعجب از اخبار منتشرشده در ایران اعلام کرد نه شرکت افرانت را می شناسد و نه درباره خبر انتقال سرور به ایران چیزی می داند!

مدیر تلگرام ادعای انتقال سرورهایش به ایران را رد کرد+عکس

پاول دوروف با ابراز تعجب از اخبار منتشرشده در ایران اعلام کرد نه شرکت افرانت را می شناسد و نه درباره خبر انتقال سرور به ایران چیزی می داند!
مدیر تلگرام ادعای انتقال سرورهایش به ایران را رد کرد+عکس

دانلود آهنگ آذری