مدیر تبلیغاتی داعش در تلگرام بازداشت شد

مدیر تبلیغاتی داعش در تلگرام بازداشت شد
به گزارش «شیعه نیوز»، یک دختر 16 ساله در حومه جنوبی شهر پاریس به اتهام طرح ریزی حمله تروریستی دستگیر شد.
به گفته پلیس فرانسه، این دختر به شدت تحت تاثیر آموزه های تروریستی قرار گرفته بود و مدیر گروه تبلیغاتی گروه تکفیری داعش در شبکه تلگرام بود.
این فرد که هم اکنون در بازداشت بسر می برد، متهم به شرکت در یک سازمان جنایی تروریستی است.
انتهای پیام

مدیر تبلیغاتی داعش در تلگرام بازداشت شد

به گزارش «شیعه نیوز»، یک دختر 16 ساله در حومه جنوبی شهر پاریس به اتهام طرح ریزی حمله تروریستی دستگیر شد.
به گفته پلیس فرانسه، این دختر به شدت تحت تاثیر آموزه های تروریستی قرار گرفته بود و مدیر گروه تبلیغاتی گروه تکفیری داعش در شبکه تلگرام بود.
این فرد که هم اکنون در بازداشت بسر می برد، متهم به شرکت در یک سازمان جنایی تروریستی است.
انتهای پیام
مدیر تبلیغاتی داعش در تلگرام بازداشت شد