مدیرعامل باشگاه استقلال از سمت خود برکنار شد

مدیرعامل باشگاه استقلال از سمت خود برکنار شد
به گزارش دیارباران مدیرعامل استقلال با حکم وزارت ورزش از سمتش برکنار شده و اینکه در برخی رسانه ها گفته شده افشارزاده استعفا داده و یا اینکه هیات مدیره استقلال حکم به برکناری او داده صحت ندارد چرا که بر اساس پیگیری ها افشارزاده استعفایی نداده بوده و هیات مدیره استقلال هم جلسه ای نداشته که وی را برکنار کند.
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید

مدیرعامل باشگاه استقلال از سمت خود برکنار شد

به گزارش دیارباران مدیرعامل استقلال با حکم وزارت ورزش از سمتش برکنار شده و اینکه در برخی رسانه ها گفته شده افشارزاده استعفا داده و یا اینکه هیات مدیره استقلال حکم به برکناری او داده صحت ندارد چرا که بر اساس پیگیری ها افشارزاده استعفایی نداده بوده و هیات مدیره استقلال هم جلسه ای نداشته که وی را برکنار کند.
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید
مدیرعامل باشگاه استقلال از سمت خود برکنار شد

دانلود ها پلاس