مدافعین حریم اندیشه انقلاب و ضرورت پاسخگویی به شبهات

مدافعین حریم اندیشه انقلاب و ضرورت پاسخگویی به شبهات
در شرایطی که هنوز تب و تاب انتشار فیش های نجومی نه توسط دستگاه های نظارتی بلکه توسط نرم افزار پیام رسان تلگرام منتشر شده است ایراد سخنرانی و شبه افکنی در خصوص ناکارامدی حکومت دینی امری حساب شده و کاملا هدف دار است .

مدافعین حریم اندیشه انقلاب و ضرورت پاسخگویی به شبهات

در شرایطی که هنوز تب و تاب انتشار فیش های نجومی نه توسط دستگاه های نظارتی بلکه توسط نرم افزار پیام رسان تلگرام منتشر شده است ایراد سخنرانی و شبه افکنی در خصوص ناکارامدی حکومت دینی امری حساب شده و کاملا هدف دار است .
مدافعین حریم اندیشه انقلاب و ضرورت پاسخگویی به شبهات

خبر دانشجویی