مجموعه رسانه ای «مسجد بهتر» رونمایی شد

مجموعه رسانه ای «مسجد بهتر» رونمایی شد
به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) ، مجموعه رسانه ای «مسجد بهتر» به مناسبت روز جهانی مسجد فعالیت رسمی خود را از امروز آغاز کرد. این مجموعه رسانه ای متشکل از پایگاه اینترنتی، کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام است که با هدف تحول در مساجد و با رویکرد الگوسازی تشکیل شده است.
مدیران و طراحان مجموعه رسانه ای «مسجد بهتر» که جمعی از جوانان مسجدی هستند، معتقدند در عرصه رسانه ای فعالیت چشم گیری در حوزه مسجد صورت نمی گیرد و صرفاً کارهای جسته و گریخته توسط برخی مساجد و گروه های دغدغه مند انجام می شود.
به همی …

مجموعه رسانه ای «مسجد بهتر» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) ، مجموعه رسانه ای «مسجد بهتر» به مناسبت روز جهانی مسجد فعالیت رسمی خود را از امروز آغاز کرد. این مجموعه رسانه ای متشکل از پایگاه اینترنتی، کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام است که با هدف تحول در مساجد و با رویکرد الگوسازی تشکیل شده است.
مدیران و طراحان مجموعه رسانه ای «مسجد بهتر» که جمعی از جوانان مسجدی هستند، معتقدند در عرصه رسانه ای فعالیت چشم گیری در حوزه مسجد صورت نمی گیرد و صرفاً کارهای جسته و گریخته توسط برخی مساجد و گروه های دغدغه مند انجام می شود.
به همی …
مجموعه رسانه ای «مسجد بهتر» رونمایی شد

اسکای نیوز