متن خوانی بوطیقای ارسطو

متن خوانی بوطیقای ارسطو
دوره متن خوانی بوطیقای ارسطو برگزار می شود.
به گزارش باشگاه اندیشه، اشراقی ها دوره ای را به متن خوانی بوطیقای ارسطو اختصاص می دهند.
در این دوره، سید مهدی ناظمی حضور خواهد داشت.
دوره 8 جلسه ای متن خوانی بوطیقای ارسطو، از چهارشنبه 13 مرداد 1395 در موسسه اشراق آغاز می شود.
علاقه مندان برای ثبت نام در این دوره می توانند از طریق رایانامه «Matn.khani1395@gmail.com» اقدام کنند.
نشانی موسسه اشراق: تهران، خیابان قرنی، خیابان شاداب، کوچه شهریور، بن بست دوم غربی، پلاک 2
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت …

متن خوانی بوطیقای ارسطو

دوره متن خوانی بوطیقای ارسطو برگزار می شود.
به گزارش باشگاه اندیشه، اشراقی ها دوره ای را به متن خوانی بوطیقای ارسطو اختصاص می دهند.
در این دوره، سید مهدی ناظمی حضور خواهد داشت.
دوره 8 جلسه ای متن خوانی بوطیقای ارسطو، از چهارشنبه 13 مرداد 1395 در موسسه اشراق آغاز می شود.
علاقه مندان برای ثبت نام در این دوره می توانند از طریق رایانامه «Matn.khani1395@gmail.com» اقدام کنند.
نشانی موسسه اشراق: تهران، خیابان قرنی، خیابان شاداب، کوچه شهریور، بن بست دوم غربی، پلاک 2
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت …
متن خوانی بوطیقای ارسطو

فروش بک لینک قوی

پرس نیوز