مانور قدرت تلگرام غربی در انتخابات ایران

در میان همه شبکه های اجتماعی فعال در کشور، طبق واقعیات میدانی و نظرسنجی ها و اخبار رسمی مسئولان، “تلگرام” بیشترین و اثرگذارترین نقش را در جامعه ایرانی برعهده گرفته است؛ اتفاق تلخی که نیاز به آسب شناسی جدی و حتی ملی گرایانه دارد.

دانلود سریال و آهنگ

آخرین اخبار ورزشی