لنگرگاه تلگرام

لنگرگاه تلگرام
نویسنده : امیر بختیاریان
یادداشت

این روزها هر شهروندی یک رسانه است و هر گوشی هوشمندی ابزاری برای انتقال اطلاعات.
در چنین شرایطی موقعیت “خبرنگار” به عنوان صاحب یک حرفه و “رسانه” به معنای نهادی رسمی برای اطلاع رسانی با چالش جدی مواجه شده و به خوبی شاهدیم که در موارد زیادی یک فرد بدون ادعای خبرنگاری و با هزینه ای مختصر به تنهائی جور یک سازمان عریض و طویل با هزینه ای قابل توجه را به دوش می کشد و حتی پیش روتر از آن به جلو می رود. فرصتی به نام “تلگرام” و “اینستاگرام” اتفاقی بزرگ در انقلاب خبری چند …

لنگرگاه تلگرام

نویسنده : امیر بختیاریان
یادداشت

این روزها هر شهروندی یک رسانه است و هر گوشی هوشمندی ابزاری برای انتقال اطلاعات.
در چنین شرایطی موقعیت “خبرنگار” به عنوان صاحب یک حرفه و “رسانه” به معنای نهادی رسمی برای اطلاع رسانی با چالش جدی مواجه شده و به خوبی شاهدیم که در موارد زیادی یک فرد بدون ادعای خبرنگاری و با هزینه ای مختصر به تنهائی جور یک سازمان عریض و طویل با هزینه ای قابل توجه را به دوش می کشد و حتی پیش روتر از آن به جلو می رود. فرصتی به نام “تلگرام” و “اینستاگرام” اتفاقی بزرگ در انقلاب خبری چند …
لنگرگاه تلگرام

دانلود موزیک