قیمت روزانه مواد پلیمری / پلاستیک در بازار + 28 اردیبهشت ماه

قیمت روزانه مواد پلیمری / پلاستیک در بازار + 28 اردیبهشت ماه
قیمت روزانه مواد پلیمری / پلاستیک

سایت خبری پپنا ( www.ppna.ir ):
قیمت روزانه مواد پلیمری / پلاستیک
پپنا در تلگرام
https://telegram.me/joinchat/BA_VeDud8unJlAX9Sg8UFg

قیمت (PET) – پی وی سی (PVC)

PET 781
34200

PET 821
36000

PET 825
35100

S 65 اروند
30000

S 65 بندر امام
32700

قیمت پلی پروپیلن (PP)

RP340
51000

ZR230
42600

MR 230
42600

440L
46300

550J
37100

C 30 S
37600

Z 30 S
37700 …

قیمت روزانه مواد پلیمری / پلاستیک در بازار + 28 اردیبهشت ماه

قیمت روزانه مواد پلیمری / پلاستیک

سایت خبری پپنا ( www.ppna.ir ):
قیمت روزانه مواد پلیمری / پلاستیک
پپنا در تلگرام
https://telegram.me/joinchat/BA_VeDud8unJlAX9Sg8UFg

قیمت (PET) – پی وی سی (PVC)

PET 781
34200

PET 821
36000

PET 825
35100

S 65 اروند
30000

S 65 بندر امام
32700

قیمت پلی پروپیلن (PP)

RP340
51000

ZR230
42600

MR 230
42600

440L
46300

550J
37100

C 30 S
37600

Z 30 S
37700 …
قیمت روزانه مواد پلیمری / پلاستیک در بازار + 28 اردیبهشت ماه

بک لینک رنک 8

اسکای نیوز