قیمت خریدوفروش عضودرکانال های تلگرام

یکی از ابزارهایی که در حال حاضر در کشور ما بسیار مورد استقبال این دسته از کاربران قرارگرفته است اپلیکیشن تلگرام است. اپلیکیشنی که در آمارهای منتشرشده نزدیک به 80 درصد کاربرانش را ایرانی ها تشکیل می دهند.

کرمان نیوز

مدلینگ