قاتل: زن 16 ساله ام همه اش سر در موبایل داشت!

قاتل: زن 16 ساله ام همه اش سر در موبایل داشت!
تازه دامادی که همسرش را در خواب با ضربات آجر به قتل رسانده بود، ساعتی پس از حادثه خودش را به پلیس معرفی کرد. وی ادعا می کند، عضویت مقتول در شبکه های اجتماعی تلگرام، واتس اپ و اینستاگرام انگیزه حادثه بوده است.

قاتل: زن 16 ساله ام همه اش سر در موبایل داشت!

تازه دامادی که همسرش را در خواب با ضربات آجر به قتل رسانده بود، ساعتی پس از حادثه خودش را به پلیس معرفی کرد. وی ادعا می کند، عضویت مقتول در شبکه های اجتماعی تلگرام، واتس اپ و اینستاگرام انگیزه حادثه بوده است.
قاتل: زن 16 ساله ام همه اش سر در موبایل داشت!

باشگاه خبری ورزشی