فیلم/ توصیه رهبر به ورزشکاران المپیک

فیلم/ توصیه رهبر به ورزشکاران المپیک
کانال تلگرام دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای ویدئویی با موضوع توصیه به ورزشکاران المپیک منتشر کرد.

فیلم/ توصیه رهبر به ورزشکاران المپیک

کانال تلگرام دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای ویدئویی با موضوع توصیه به ورزشکاران المپیک منتشر کرد.
فیلم/ توصیه رهبر به ورزشکاران المپیک