فیلم/ تذکر رهبرانقلاب درباره هواپیماهای ایرباس

فیلم/ تذکر رهبرانقلاب درباره هواپیماهای ایرباس
دولت بهار: کانال تلگرام دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای ویدئویی با موضوع برجام و میزان دخالت رهبری در تصمیمات دستگاه های اجرایی را منتشر کرد.

فیلم/ تذکر رهبرانقلاب درباره هواپیماهای ایرباس

دولت بهار: کانال تلگرام دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای ویدئویی با موضوع برجام و میزان دخالت رهبری در تصمیمات دستگاه های اجرایی را منتشر کرد.
فیلم/ تذکر رهبرانقلاب درباره هواپیماهای ایرباس

اتوبیوگرافی