فیلترینگ هوشمند به اینستاگرام و تلگرام رسید

پس از کلی کش مکش و شایعه پراکنی درباره فیلترینگ شبکه های اجتماعی بالاخره واعظی به این حرف و حدیث ها پایان داد و تصمیم نهایی دولت را اعلام کرد.

اخبار

افق