فیلترینگ هوشمند برخی شبکه های اجتماعی/ اینستاگرام و تلگرام در نوبت

نصر: شبکه های اجتماعی به صورت هوشمند فیلترینگ خواهند شد تا بتوان بر  این شبکه ها نظارت و ا ز محتوای مفید آن ها استفاده کرد.

سایت خبری زندگی

مرجع سلامتی