فعال سازی تلگرام و اینستاگرام بانک سینا

فعال سازی تلگرام و اینستاگرام بانک سینا
تاپ خبر۲۴: کانال رسمی تلگرام و اینستاگرام بانک سینا راه اندازی شد.
با هدف بهره گیری از قابلیتها و ظرفیت شبکه های اجتماعی در جهت ارتباط بهتر با هموطنان و معرفی سریع و بهینه خدمات، کانال رسمی بانک سینا در تلگرام و صفحه این بانک در اینستاگرام راه اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، در کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام این بانک، آخرین اخبار و اطلاعات مرتبط با فعالیت ها و اقدامات، موضوعات و نکات آموزشی و امنیتی و سایر دانستنی های مرتبط با بانک و بانکداری به اشتراک گذاشته خواهد شد.
علاقمندان برای …

فعال سازی تلگرام و اینستاگرام بانک سینا

تاپ خبر۲۴: کانال رسمی تلگرام و اینستاگرام بانک سینا راه اندازی شد.
با هدف بهره گیری از قابلیتها و ظرفیت شبکه های اجتماعی در جهت ارتباط بهتر با هموطنان و معرفی سریع و بهینه خدمات، کانال رسمی بانک سینا در تلگرام و صفحه این بانک در اینستاگرام راه اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، در کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام این بانک، آخرین اخبار و اطلاعات مرتبط با فعالیت ها و اقدامات، موضوعات و نکات آموزشی و امنیتی و سایر دانستنی های مرتبط با بانک و بانکداری به اشتراک گذاشته خواهد شد.
علاقمندان برای …
فعال سازی تلگرام و اینستاگرام بانک سینا

خبرگزاری ایران