فضای مجازی مغز انسان را تغییرمی دهد؟

فضای مجازی مغز انسان را تغییرمی دهد؟
با در نظر گرفتن این حقیقت که روزانه یک میلیارد نفر از فیس بوک استفاده می کنند، دیگر در تماس بودن به معنای ارتباط چشم تو چشم نیست. بلکه به منظور ارتباط صفحه به صفحه است. فضای مجازی، جامعه دیگری شده است.
به گزارش خبرآنلاین؛ چه شما در فیس بوک، اینستاگرام، توئیتر، واتس اپ یا تلگرام باشید این روزها نحوه ارتباط برقرار کردن بسیار تغییر کرده است.
با در نظر گرفتن این حقیقت که روزانه یک میلیارد نفر از فیس بوک استفاده می کنند، دیگر در تماس بودن به معنای ارتباط چشم تو چشم نیست. بلکه به منظور ارتباط صفحه به صفحه …

فضای مجازی مغز انسان را تغییرمی دهد؟

با در نظر گرفتن این حقیقت که روزانه یک میلیارد نفر از فیس بوک استفاده می کنند، دیگر در تماس بودن به معنای ارتباط چشم تو چشم نیست. بلکه به منظور ارتباط صفحه به صفحه است. فضای مجازی، جامعه دیگری شده است.
به گزارش خبرآنلاین؛ چه شما در فیس بوک، اینستاگرام، توئیتر، واتس اپ یا تلگرام باشید این روزها نحوه ارتباط برقرار کردن بسیار تغییر کرده است.
با در نظر گرفتن این حقیقت که روزانه یک میلیارد نفر از فیس بوک استفاده می کنند، دیگر در تماس بودن به معنای ارتباط چشم تو چشم نیست. بلکه به منظور ارتباط صفحه به صفحه …
فضای مجازی مغز انسان را تغییرمی دهد؟

موبایل دوستان