فضای مجازی، تلویزیون را سوژه کرده است!

فضای مجازی، تلویزیون را سوژه کرده است!
احسان شیعه مدیر شبکه ورزش این روزها بسیار تحت فشار است و به خاطر حاشیه ها و اتفاقاتی که در ویژه برنامه المپیک در این شبکه افتاده است در سر تیتر اخبار است. اولین حاشیه مربوط به اعلام شایعه مرگ احسان علیخانی بود که توسط گزارشگر بیان شد و بعد هم پخش تصویر چت تلگرام و حالا هم واکنش کارشناس علیه یکی از ورزشکاران زن اعزامی به این مسابقات . به همین بهانه با مدیر این شبکه گفتگویی داشتیم که در ادامه سوالات صریح و پاسخ های روشن و صادقانه شیعه را در ادامه می خوانید.
شروع کار برای جمع کردن این گروه به منظور پوشش …

فضای مجازی، تلویزیون را سوژه کرده است!

احسان شیعه مدیر شبکه ورزش این روزها بسیار تحت فشار است و به خاطر حاشیه ها و اتفاقاتی که در ویژه برنامه المپیک در این شبکه افتاده است در سر تیتر اخبار است. اولین حاشیه مربوط به اعلام شایعه مرگ احسان علیخانی بود که توسط گزارشگر بیان شد و بعد هم پخش تصویر چت تلگرام و حالا هم واکنش کارشناس علیه یکی از ورزشکاران زن اعزامی به این مسابقات . به همین بهانه با مدیر این شبکه گفتگویی داشتیم که در ادامه سوالات صریح و پاسخ های روشن و صادقانه شیعه را در ادامه می خوانید.
شروع کار برای جمع کردن این گروه به منظور پوشش …
فضای مجازی، تلویزیون را سوژه کرده است!

ابزار رسانه