فرانس24: تروریست ها تلگرام را برای برقراری ارتباط ترجیح می دهند

فرانس24: تروریست ها تلگرام را برای برقراری ارتباط ترجیح می دهند
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما  ، پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار نوشت: تروریست ها تلگرام را برای برقراری ارتباط ترجیح می دهند.
این منبع نوشت: پنج روز قبل از قتل کشیش هامل در کلیسای سن-اتین-دو-رووره فرانسه، تروریست هایی که مرتکب این قتل شدند، همدیگر را نمی شناختند. آنان از طریق تلگرام بایکدیگر ارتباط برقرار کردند.
اما آنچه موجب می شود تلگرام به مکانی بالقوه برای ملاقات تندروهای اسلام گرا تبدیل شود، این است که این نرم افزار تلفن های هوشمند، که …

فرانس24: تروریست ها تلگرام را برای برقراری ارتباط ترجیح می دهند

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما  ، پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار نوشت: تروریست ها تلگرام را برای برقراری ارتباط ترجیح می دهند.
این منبع نوشت: پنج روز قبل از قتل کشیش هامل در کلیسای سن-اتین-دو-رووره فرانسه، تروریست هایی که مرتکب این قتل شدند، همدیگر را نمی شناختند. آنان از طریق تلگرام بایکدیگر ارتباط برقرار کردند.
اما آنچه موجب می شود تلگرام به مکانی بالقوه برای ملاقات تندروهای اسلام گرا تبدیل شود، این است که این نرم افزار تلفن های هوشمند، که …
فرانس24: تروریست ها تلگرام را برای برقراری ارتباط ترجیح می دهند

bluray movie download