فراخوان بازیگری در تلگرام!

فراخوان بازیگری در تلگرام!
اگر یکی از میلیون ها نفر علاقه مند به بازیگری هستید، تصور کنید سازندگان فیلم هالیوودی «مولانا» که قرار است در آینده ای نزدیک کلید بخورد، در فراخوانی تلگرامی یا اینستاگرامی از علاقه مندان بخواهند عکس و رزومه خود را برای آنها ارسال کنند.

فراخوان بازیگری در تلگرام!

اگر یکی از میلیون ها نفر علاقه مند به بازیگری هستید، تصور کنید سازندگان فیلم هالیوودی «مولانا» که قرار است در آینده ای نزدیک کلید بخورد، در فراخوانی تلگرامی یا اینستاگرامی از علاقه مندان بخواهند عکس و رزومه خود را برای آنها ارسال کنند.
فراخوان بازیگری در تلگرام!

اتوبیوگرافی