غلبه جرم بر کنجکاوی؛ لینک های ارسالی مخرب چگونه باج خواهی می کنند؟

خبرگزاری آریا-مجرمان سایبری در فضای مجازی از روش های مهندسی اجتماعی برای جرم استفاده می کنند.
به گزارش خبرنگار انتظامی آریا، اکثر جرائم سایبری در سال های گذشته توسط شبکه های اجتماعی و ابزارهایی همچون لاین، وایبر، تانگو و تلگرام و غیره اتفاق افتاده است و علت اصلی وقوع آن را می توان خوش بینی و مثبت اندیشی زیاد و اعتماد بیش از حد به دیگران در این فضاها یافت.
عامل بیشترین جرائم حوزه سایبری
به گفته رئیس پلیس فتای اصفهان ، انتشار اطلاعات خصوصی عامل بیشترین جرائم حوزه سایبری را تشکیل می دهد و اکثر آسیب دید …

علم و فناوری

استخدام ایران