عامل نشر اکاذیب در فضای مجازی علیه یک کاندیدا در پارس آباد دستگیر شد

عامل نشر اکاذیب در فضای مجازی علیه یک کاندیدا در پارس آباد دستگیر شد
عامل انتشار اکاذیب در فضای مجازی و تلگرام که به قصد تشویش اذهان عمومی علیه یک کاندیدا در حوزه انتخابیه پارس آباد و بیله سوار صورت گرفته بود شناسایی و دستگیر شد.

عامل نشر اکاذیب در فضای مجازی علیه یک کاندیدا در پارس آباد دستگیر شد

عامل انتشار اکاذیب در فضای مجازی و تلگرام که به قصد تشویش اذهان عمومی علیه یک کاندیدا در حوزه انتخابیه پارس آباد و بیله سوار صورت گرفته بود شناسایی و دستگیر شد.
عامل نشر اکاذیب در فضای مجازی علیه یک کاندیدا در پارس آباد دستگیر شد

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 8

سپهر نیوز