عاملان هتک حیثیت شهروند گنبدی در تلگرام دستگیر شدند

عاملان هتک حیثیت شهروند گنبدی در تلگرام دستگیر شدند
فرمانده انتظامی شهرستان گنبدکاووس از دستگیری ۳ نفر عاملان هتک حیثیت شهروند گنبدی در شبکه اجتماعی تلگرام خبر داد.

عاملان هتک حیثیت شهروند گنبدی در تلگرام دستگیر شدند

فرمانده انتظامی شهرستان گنبدکاووس از دستگیری ۳ نفر عاملان هتک حیثیت شهروند گنبدی در شبکه اجتماعی تلگرام خبر داد.
عاملان هتک حیثیت شهروند گنبدی در تلگرام دستگیر شدند

آپدیت نود 32 پنجشنبه

سپهر نیوز