صادق زیباکلام؛اصولگرایان به تلگرام یا اصلاح طلبان؟

استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: اگر کسی به من بگوید آیا فکر نمی کنم در این انتخابات شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام نقش به مراتب موثرتری از سایر رسانه ها از جمله صداوسیما، مطبوعات و سایت ها داشتند، من خیلی با او مواجهه نمی کنم

کیمیا دانلود

خرم خبر