شگرد جدید کلاه برداران؛ صفحه تلگرام کاربران

شگرد جدید کلاه برداران؛ صفحه تلگرام کاربران
به گزارش واحد هک و نفوذ سایبربان؛ رئیس پلیس فتا فارس از شناسایی و دستگیری اعضای باند کلاه برداری اینترنتی خبر داد و گفت: این مجرمین که با اغفال کاربران، دسترسی غیرمجاز به تلگرام خانم های جوان داشتند و از آن ها اخاذی می کردند .
سرهنگ سید موسی حسینی گفت: یک خانم جوان شیرازی با ارائه مرجوعه ای قضایی به پلیس فتا مراجعه و اظهار کرد؛ اکانت تلگرام وی هک و در اختیار شخصی دیگر قرارگرفته است و با توجه به دسترسی فردی ناشناس به اطلاعات موجود در اکانت شامل کانتکت ها، تصاویر و پیام ها و… اقدام به اخاذی از وی می …

شگرد جدید کلاه برداران؛ صفحه تلگرام کاربران

به گزارش واحد هک و نفوذ سایبربان؛ رئیس پلیس فتا فارس از شناسایی و دستگیری اعضای باند کلاه برداری اینترنتی خبر داد و گفت: این مجرمین که با اغفال کاربران، دسترسی غیرمجاز به تلگرام خانم های جوان داشتند و از آن ها اخاذی می کردند .
سرهنگ سید موسی حسینی گفت: یک خانم جوان شیرازی با ارائه مرجوعه ای قضایی به پلیس فتا مراجعه و اظهار کرد؛ اکانت تلگرام وی هک و در اختیار شخصی دیگر قرارگرفته است و با توجه به دسترسی فردی ناشناس به اطلاعات موجود در اکانت شامل کانتکت ها، تصاویر و پیام ها و… اقدام به اخاذی از وی می …
شگرد جدید کلاه برداران؛ صفحه تلگرام کاربران

مدرسه