شورای عالی فضای مجازی برای اینستاگرام و تلگرام برنامه ریزی کند

شورای عالی فضای مجازی برای اینستاگرام و تلگرام برنامه ریزی کند
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دولت یازدهم و این وزارتخانه به صورت خاص در پی آن هستند که فضای مجازی در خدمت اهداف مقدس نظام اسلامی باشد.

شورای عالی فضای مجازی برای اینستاگرام و تلگرام برنامه ریزی کند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دولت یازدهم و این وزارتخانه به صورت خاص در پی آن هستند که فضای مجازی در خدمت اهداف مقدس نظام اسلامی باشد.
شورای عالی فضای مجازی برای اینستاگرام و تلگرام برنامه ریزی کند

خبرهای داغ