شلیک ناجوانمردانه اینستاگرام به سوی تلگرامی ها

مدیران اینستاگرام درحرکتی ناجوانمردانه لینک های به اشتراک گذاشته شده کاربرانش به تلگرام را فیلتر کردند.

موسیقی روز

مد روز