شب تفاسیر عرفانی قرآن مجید

شب تفاسیر عرفانی قرآن مجید
مححق داماد، پورجوادی، موحدی، سوری و راشدی نیا در شب تفاسیر عرفانی قرآن مجید سخنرانی می کنند.
به گزارش باشگاه اندیشه، «شب تفاسیر عرفانی قرآن مجید» در کانون زبان فارسی برگزار می شود.
در این مراسم، سید مصطفی مححق داماد، نصرالله پورجوادی، محمدرضا موحدی، محمد سوری و اکبر راشدی نیا سخنرانی خواهند کرد.
زمان: چهارشنبه 20 مرداد 1395، ساعت 17
مکان: تهران، خیابان ولیعصر، سه راه زعفرانیه، خیابان عارف نسب، شماره 12، کانون زبان فارسی
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

شب تفاسیر عرفانی قرآن مجید

مححق داماد، پورجوادی، موحدی، سوری و راشدی نیا در شب تفاسیر عرفانی قرآن مجید سخنرانی می کنند.
به گزارش باشگاه اندیشه، «شب تفاسیر عرفانی قرآن مجید» در کانون زبان فارسی برگزار می شود.
در این مراسم، سید مصطفی مححق داماد، نصرالله پورجوادی، محمدرضا موحدی، محمد سوری و اکبر راشدی نیا سخنرانی خواهند کرد.
زمان: چهارشنبه 20 مرداد 1395، ساعت 17
مکان: تهران، خیابان ولیعصر، سه راه زعفرانیه، خیابان عارف نسب، شماره 12، کانون زبان فارسی
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.
شب تفاسیر عرفانی قرآن مجید